Akreditacija

Master akademske studije Liderstvo u obrazovanju

 

Standardi PDF

Tabelarni prikaz studijskog programa PDF

 

Knjiga predmeta PDF

Knjiga nastavnika PDF

 

Odluka o akreditaciji PDF

Uverenje o akreditaciji PDF