Diseminacija

Aktivnosti diseminacije predviđaju izradu veb-sajta u cilju promocije master akademskih studija i programa stučnog usavršavanja, obaveštavanja zainteresovanih studenata i polaznika programa usavršavanja, objavljivanja elektronske verzije brošura i relevantnih materijala u vezi sa liderstvom u obrazovanju, kao i objavljivanja elektronske verzije priručnika “Liderstvo u obrazovanju – primeri dobre prakse”. Priručnik će biti distribuiran direktorima širom Srbije u cilju unapređivanja kompetencija zaposlenih direktora, promocije master akademskih studija i prezentovanja relevantnih informacija.

Promotivne konferencije, student info dane i reklamne kampanje u medijima organizovaće partnerske visokoškolske institucije.

Master akademske studije, programi stručnog usavršavanja, Mreža obrazovnih lidera (ELN – Educational Leadership Network) biće promovisani na relevantnim konferencijama i događajima organizovanim od strane lokalnih, regionalnih i nacionalnih tela. Sastanci sa kreatorima obrazovnih politika i donosiocima odluka biće organizovani u cilju prezentovanja istraživačkih nalaza i sprovedenih aktivnosti, kao i formulacije preporuka Mreže obrazovnih lidera.

Završnoj konferenciji projekta prisustvovaće donosioci odluka kako bi promovisali međunarodnu saradnju, pomogli aktivnosti diseminacije i doprineli širenju saznanja o efektivnim obukama za obrazovanje lidera.