Druga konferencija Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Srbije ”Odgovornost direktora u obrazovnom sistemu Republike Srbije”, Vrnjacka Banja, 16-17. oktobar, 2017.

Tokom drugog dana nacionalne konferencije ”Odgovornost direktora u obrazovnom sistemu Republike Srbije”, organizovane u Vrnjačkoj Banji, koordinatorka EdLead projekta, Prof. Jelena Teodorović, prezentovala je master program, programe stručnog usavršavanja i druge rezultate EdLead projekta publici od vise stotina direktora osnovnih i srednjih škola u Srbiji.