Finalna konferencija projekta EdLead, Univerzitet u Nišu, 17. novembar 2017.