Finalna konferencija projekta EdLead, Univerzitet u Nišu, 17. novembar 2017.

17. novembra 2017., Finalna konferencija EdLead projekta je održana na Univerzitetu u Nišu. Glavni rezultati projekta su predstavljeni: master program, programi profesionalnog razvoja, mobilnosti studenata na Univerzitet u Juvaskuli i Univerzitet u Segedinu, resurs centar i priručnik za direktore. Svi partneri su prisustvovali konferenciji, kao i master studenti, polaznici programa stručnog usavršavanja i drugi zainteresovani za liderstvo u obrazovanju.