Galerija

Finalna konferencija projekta EdLead, Univerzitet u Nišu, 17. novembar 2017.

 

Mobilnost studenata MAS Liderstvo u obrazovanju, Univerzitet u Segedinu, Madjarska, Univerzitet u Juvaskuli, Finska, 5-11. novembar 2017.

 

Druga konferencija Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Srbije ”Odgovornost direktora u obrazovnom sistemu Republike Srbije”, Vrnjacka Banja, 16-17. oktobar, 2017.

 

Poseta TEMPUS kancelarije EdLead projektu, Univerzitet u Kragujevcu, 6. jun 2017.

 

Osmi medjunarodni simpozijum za direktore osnovnih i srednjih skola “Nove tendencije u upravljanju skolom”, Kopaonik, Srbija, 9-12. april 2017.

 

Obuke direktora mentora, Univerzitet u Novom Sadu, 30. januar – 2. februar 2017.

 

Obuke prosvetnih savetnika, Univerzitet u Novom Sadu, 15-28. januar 2017.

 

Programi stručnog usavršavanja za direktore, Jagodina, Beograd, Niš, jesen 2016. – leto 2017.

 

POČETAK NASTAVE NA MASTER PROGRAMU LIDERSTVO U OBRAZOVANJU

 

Prijemni ispit za školsku godinu 2016/2017, Master akademski program Liderstvo u obrazovanju, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Sadu, oktobar 2016.

 

Obuka za direktore mentore, Univerzitet u Novom Sadu, 11-17. september 2016.

 

Konferencija „Izazovi i dileme profesionalnog razvoja nastavnika i lidera u obrazovanju“ Beograd, 27. november 2015.

 

Radna poseta Univerzitetu u Juvaskuli, Finska, 5-19. JUN, 2015.

 

Radna poseta Univerzitetu u Segedinu, Mađarska, 25. JANUAR – 8. FEBRUAR, 2015.

 

Radna poseta Nacionalnoj školi za obrazovni menadžment, Holandija, 15-29. JUN, 2014.

 

Uvodni sastanak projekta, Jagodina, 16-17. decembar 2013.