Galerija

Finalna konferencija projekta EdLead, Univerzitet u Nišu, 17. novembar 2017.

Mobilnost studenata MAS Liderstvo u obrazovanju, Univerzitet u Segedinu, Madjarska, 5-11. novembar 2017.

Poseta TEMPUS kacelarije EdLead projektu 6. jun 2017.

Osmi medjunarodni simpozijum za direktore osnovnih i srednjih skola “Nove tendencije u upravljanju skolom”, Kopaonik, Srbija, 9-12. april 2017.

Obuke direktora mentora, januar-februar 2017.

Obuke prosvetnih savetnika, 15-28. januar 2017.

Obuke

Program strucnog usavrsavanja za direktore, Beograd, 30. oktobar 2016. 

Master program Liderstvo u obrazovanju – Predavanja

Prijemni ispit 2016.

Obuka Mentorstvo za direktore škola na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 11-17. septembar 2016.

Radna poseta Finskoj, jun 2015.

Radna poseta Mađarskoj, februar 2015.

Radna poseta Holandiji, jun 2014.

Uvodni sastanak na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, 16. i 17.  decembar 2013.