EdLead mapa – Srbija

Mapa Srbija cropped

P1 (UKG) Univerziet u Kragujevcu

 

P2 (UB) Univerzitet u Beogradu

 

P3 (UNS) Univerzitet u Novom Sadu

 

P4 (UNI) Univerzitet u Nišu

 

P5 (IPI) Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

 

P10 (MEST) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd

 

P11 (HTAPSNS) Udruženje direktora osnovnih škola, Novi Sad

 

P12 (AHSPNSUdruženje direktora srednjih škola, Novi Sad

 

P13 (CMZ) Gradska opština Zvezdara, Beograd

 

 

 

www.edlead.edu.rs