Materijali sa događaja

Beleška – Uvodni sastanak u Jagodini, 16. i 17. decembar 2013.

Beleška – Sastanak partnera visokoškolskih institucija u Jagodini, 16. april 2014.

Beleška – Sastanak partnera visokoškolskih institucija u Nišu, 28. maj 2014.

Beleška – TEMPUS monitoring poseta u Jagodini, 3. jun 2014.

Beleška – Sastanak konzorcijuma i upravnog odbora projekta, Amsterdam, jun 2014. 

Beleška – Sastanak partnera visokoškolskih institucija u Novom Sadu, 19. septembar 2014.

Beleška – Sastanak partnera visokoškolskih institucija u Beogradu, 24. septembar 2014.