Obuke direktora mentora, Univerzitet u Novom Sadu, 30. januar – 2. februar 2017.

U periodu od 30. januara do 2. februara, održane su obuke za 46 direktora mentora izabranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (podeljenih u dve grupe). Teme obuka su bile mentorstvo i facilitacija. Obuke su držali dr Mika Risku sa Univerziteta u Juvaskuli u Finskoj i dr Vladimir Džinović sa Instituta za pedagoška istraživanja iz Beograda. Domaćin je bio Univerzitet u Novom Sadu.