Obuke prosvetnih savetnika, Univerzitet u Novom Sadu, 15-28. januar 2017.

U periodu od 15. do 28. januara 2017. godine, obučeno je 100 prosvetnih savetnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (podeljenih u četiri grupe) u oblasti liderstva u obrazovanju, kako bi bili kompetentniji da savetuju i vrednuju škole. Obuke su vodili eksperti sa partnerske institucije, Univerziteta u Segedinu. Obuke su se održavale na Univerzitetu u Novom Sadu.