Obuke prosvetnih savetnika

U periodu od 15. do 28. januara 2017. godine, obučena su 94 prosvetna savetnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u oblasti liderstva u obrazovanju, kako bi bili kompetentniji da savetuju i vrednuju škole. Obuke su vodili eksperti sa partnerske institucije, Univerziteta u Segedinu. Obuke su se održavale na Univerzitetu u Novom Sadu.