Plan rada

Radni paket
Redni br.
Vrsta radnog paketa
Naziv radnog paketa
Početak
Kraj
RP.1
Razvoj
Analiza potreba i pregled stanja, efektivni programi za obrazovanje lidera
3
8
RP.2
Razvoj
Razvoj silabusa, materijala, metoda; Nabavka opreme
9
18
RP.3
Razvoj
Obuka mentora i nastavnika
9
18
RP.4
Razvoj
Implementacija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja
22
36
RP.5
Razvoj
Mreža obrazovnih lidera
11
36
RP.6
Kvalitet
Plan za obezbeđenje i proveru kvaliteta
4
35
RP.7
Diseminacija
Disemninacija projekta i rezultata
3
36
RP.8
Upotreba
Institucionalizacija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja
16
36
RP.9
Menadžment
Menadžmen projekta (komunikacija i finansije)
1
36