POČETAK NASTAVE NA MASTER PROGRAMU LIDERSTVO U OBRAZOVANJU

U okviru Tempus projekta Liderstvo u obrazovanju, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, u školskoj 2016/17. godini organizovao je upis na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju.

Prijavlјivanje kandidata (prijem dokumenata) obavlјeno je 3, 4. i 5. oktobra 2016. godine na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Kandidati su podneli sledeću dokumentaciju: fotokopije diploma, motivaciono pismo, preporuke i radnu biografiju, na osnovu čega je vršeno ocenjivanje podobnosti kandidata. Ukupno je prijavlјeno 95 kandidata.

Komisiju za procenu kandidata činili su sledeći članovi: Prof. dr Svetlana Čizmić i doc. dr Ivana Petrović (sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), doc. dr Jelena Teodorović, doc. dr Vesna Petrović i doc. dr Bilјana Stojanović (sa Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina). Komisija je 6. oktobra pregledala dostavlјenu dokumentaciju kandidata i ocenila ih na osnovu: prosečne ocene na prethodnim studijama (maks. 50 bodova) i biografije, motivacionog pisma i preporuke (maks. 30 bodova).

U okviru prijemnog ispita, koji je obavlјen 7. oktobra, 2016. godine, obavlјen je razgovor sa kandidatima o njihovoj motivaciji za liderstvo u obrazovanju i obavlјanje liderskih poslova, prethodnom radnom iskustvu, kao i konkretnoj motivaciji za upisivanje master programa. Članovi dve komisije su na osnovu razgovora, ocenjivali kandidate sa maksimalnom ocenom do 20 bodova. Kandidati su bili podelјeni u 14 grupa kojima su bili tačno određeni termini obavlјanja intervjua. Treba pomenuti da je kandidate pozdravio dekan Fakulteta, prof. dr Violeta Jovanović, i koordinator Tempus projekta, doc. dr Jelena Teodorović, kao i članovi komisije. Prijem kandidata kao i sam intervju, protekli su prijatnoj atmosferi.

S obzirom na veliki broj kvalitetnih kandidata, Centralna komisija za upis studenata u akademsku 2016/17. god., donela je odluku da na studijski program Liderstvo u obrazovanju upiše 30 studenata.

Posle sumiranja ocena, preliminarna rang lista objavlјena je na sajtu Fakulteta 10. 10.2016. Konkursom za upis na master studije bilo je predviđeno da kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Podneto je ukupno 8 žalbi Komisiji za upis, na koje su članovi Komisije blagovremno odgovorili.

Konačna rang lista objavlјena je 12. oktobra 2016. godine, a upis studenata je obavlјen 13. i 14. oktobra 2016. godine. Nastava na master akademskim studijama Liderstvo u obrazovanju počela je 15.10.2016.

pdf Preuzmite PDF dokument

 

« 1 of 3 »