POČETAK NASTAVE NA MASTER PROGRAMU LIDERSTVO U OBRAZOVANJU

Po upisu, prva generacija studenata master programa (30 n Univerzitetu u Kragujevcu i 25 na Univerzitetu u Novom Sadu) je počela da pohađa nastavu. Za studente na Univerzitetu u Kragujevcu, nastava je počela 15. oktobra 2016, dok je za studente Univerziteta u Novom Sadu nastava počela u februaru 2017. godine. U prvom semestru, studenti na obe institucije su slušali četiri obavezna predmeta: Uvod u liderstvo u obrazovanju, Upravljanje obrazovnim institucijama, Pedagoško liderstvo, Razvoj ljudi u organizaciji. U drugom semestru, studenti su birali dva od pet izbornih predmeta: Obrazovni sistemi u komparativnoj perspektivi, Upravljanje podacima i projekima, Partnerstva i komunikacija, Obrazovne politike i upravljanje promenama i Finansije, pravo i administracija u obrazovanju. U okviru predmeta Praksa, studenti su se takođe bavili akcionim istraživanjima. Video-konferensing je korišćen između različitih lokacija kako bi studenti mogli da pohađaju nastavu tamo gde im je najbliže. Profesori sva četiri partnerska univerziteta u Srbiji su predavači na programu. Nastava se sastoji od predavanja, diskusija, studija slučaja, analiza video klipova, radionica, praktičnih zadataka, i slično.

 

« 1 of 3 »