Program strucnog usavrsavanja za direktore, Beograd, 30. oktobar 2016.