Programi stručnog usavršavanja za direktore, Jagodina, Beograd, Niš, jesen 2016. – leto 2017.

U periodu od oktobra 2016. do jula 2017. godine, 195 direktora, zamenika direktora, nastavnika, pedagoga i psihologa iz škola širom Srbije, pohađalo je programe stručnog usavršavanja koje su razvili Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Nišu. Univerzitet u Kragujevcu je razvio dva seminara: Upravljanje obrazovnim institucijama deo 1 (2 dana) i Upravljanje obrazovnim institucijama deo 2 (3 dana) i držao je obuke za po dve grupe polaznika (jednu u Jagodini, jednu u Beogradu) za svaki seminar, (ukupno 10 dana). Univerzitet u Beogradu je razvio dva seminara – Partnerstva i komunikacija (7 dana) i Razvoj ljudi u organizaciji (7 dana), i držao je obuke za po jednu grupu polaznika za svaki seminar, oba puta u Beogradu (ukupno 14 dana). Univerzitet u Nišu je razvio jedan seminar – Akciona istraživanja (3 dana) koji je držao za tri grupe polaznika, jednu u Jagodini i dve u Nišu (ukupno 9 dana).