Programi stručnog usavršavanja (obuke)

Obuke

Obuke direktora mentora, januar-februar 2017.

Obuke prosvetnih savetnika, 15-28. januar 2017.

Program strucnog usavrsavanja za direktore, Beograd, 30. oktobar 2016.