Rezime

Širi cilj projekta je poboljšanje učeničkih postignuća u Srbiji kroz poboljšanje profesionalnih kompetencija direktora i drugih lidera u insititucijama obrazovanja i kulture.

Specifični ciljevi uključuju:

  • Razvoj i implementacija zajedničkih, modernih, interdisciplinarnih master akademskih studija u obimu od 60 ESPB, uključujući i razvoj programa stručnog usavršavanja na osnovu sprovedenih istraživanja i u skladu sa Pravilnikom o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovama obrazovanja i vaspitanja, Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i principima Bolonjske deklaracije. Studijski program će svojom praktičnom orijentisanošću poboljšati kompetencije lidera u obrazovanju, direktora osnovnih i srednjih škola, direktora predškolskih i domskih ustanova, kao i ljudi zaposlenih u školskim lokalnim i regionalnim upravama i nacionalnim obrazovnim i kulturnim institucijama.
  • Uspostavljanje Mreže obrazovnih lidera u Srbiji – Educational Leadership Network (ELN)  za razmenu ideja, iskustava, identifikovanje poteškoća i prepreka u obrazovnom liderstvu i za formulaciju preporuka za njihovo prevazilaženje.

Očekivani rezultati i ishodi projekta:

Analiza potreba i stručnih izazova direktora predškolskih ustanova i direktora osnovnih i srednjih škola u Srbiji WP 1 (DEV):

•          1.1 Analiza potreba i stručnih izazova

•          1.2 Pregled trenutnog stanja liderstva u Srbiji i karakteristika efektivnih programa za obrazovanje lidera

•          1.3 Sastanak konzorcijuma u Holandskoj školi za obrazovni menadžment (P6 NSO)

•          1.4 Završni izveštaj i koncepcija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja

 

Silabusi, nastavne metode, razvoj nastavnih materijala, nabavka opreme WP 2 (DEV):

•          2.1 Predlog (nacrti) silabusa

•          2.2 Predlog i odabir nastavnih metoda i materijala

•          2.3 Sastanak konzorcijuma na Univerzitetu u Segedinu (P8 – SZTE)

•          2.4 Finalizacija silabusa, nastavnih metoda i materijala

•          2.5 Nabavka opreme i udžbenika

 

Obučavanje mentora (nastavnika i mentora) WP 3 (DEV):

•          3.1 Odabir nastavnika i mentora za master akademske studije i kurseve stručnog usavršavanja

•          3.2 Obuka nastavnika i mentora

•          3.3 Sastanak konzorcijuma na Univerzitetu u Juvaskuli (P7 – UJ)

 

Implementacija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja WP 4 (DEV):

•          4.1 Selekcija studenata i polaznika

•          4.2 Implementacija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja

•          4.3 Seminari / radionice

•          4.4 Razmena studenta u partnerskim EU institucijama

 

Uspostavljanje Mreže obrazovnih lidera u Srbiji WP5 (DEV):

•          5.1 Uspostavljanje mreže

•          5.2 Formulacija prepreka, poteškoća i prepreka za njihovo prevazilaženje

•          5.3 Sastanci sa donosiocima odluka

 

Mehanizmi provere i obezbeđenja kvaliteta WP 6 (QPLN):

•          6.1 Formativna evaluacija master programa

•          6.2 Eksterna evaluacija – izveštaj

•          6.3 Međuprojekatske aktivnosti (savetovanje i razmena ideja kroz Inter TEMPUS project coaching)

•          6.4 Moderni i relevantni mehanizmi provere i obezbeđenja kvaliteta

 

Rezultati projekta – diseminacione aktivnosti WP 7 (DISS):

•          7.1 Veb-sajt

•          7.2 Priručnik “Liderstvo u obrazovanju – primeri dobre prakse”

•          7.3 Izrada brošure za potrebe master programa i programa stručnog usavršavanja

•          7.4 Prezentovanje na relevantnim konferencijama

•          7.5 Konferencije u cilju diseminacije / Dani otvorenih vrata za studente

•          7.6 Završna konferencija

 

Osiguranje održivosti projekta WP 8 (EXP):

•          8.1 Akreditaciona dokumentacija – master akademske studije

•          8.2 Akreditaciona dokumentacija – programi stalnog stručnog usavršavanja

•          8.3 Institucionalizacija master akademskih studija

•          8.4 Nastavak imlpementacije i disiminacionih aktivnosti

 

Efikasan i funkcionalan menadžment projekta WP 9 (MGMT):

•          9.1 Sastanci u cilju menadžmenta i koordinacije

•          9.2 Uvodni sastanak i sastanci Upravnog odbora projekta

•          9.3 Praćenje projekta

•          9.4 Izveštavanje