Mobilnost studenata MAS Liderstvo u obrazovanju, Univerzitet u Segedinu, Madjarska, Univerzitet u Juvaskuli, Finska, 5-11. novembar 2017.

U periodu od 5-11. novembra 2017. godine, dva studijska putovanja su bila organizovana. 12 studenata sa Univerziteta u Kragujevcu i 12 studenata Univerziteta u Novom Sadu su posetili Univerzitet u Segedinu u Mađarskoj, gde su prisustvovali predavanjima, učestvovali u radionicama i posetili četiri škole. Sličan program posete imalo je i 12 studenata sa Univerziteta u Kragujevcu koji su posetili Univerzitet u Juvaskuli u Finskoj u istom vremenskom periodu.

« 1 of 4 »